Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wzory dokumentów

Wnioski o pomoc rekonwersyjną można pobrać na stronie: Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl