Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WKU z WSzW Olsztyn

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W OLSZTYNIE

ul. Jagiellońska 53

10-283 OLSZTYN

261 321 865, 261 321 840

Sekretariat - wszwolsztyn@ron.mil.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

W ELBLĄGU

ul. Królewiecka 167a

82-304 ELBLĄG

261 313 480

wkuelblag@ron.mil.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

W EŁKU

ul. Kościuszki 30, bud. nr 17

19-300 EŁK

261 332 210

wkuelk.info@ron.mil.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

W GIŻYCKU

ul. Moniuszki 7

11-500 GIŻYCKO

261 335 571

wkugizicko@ron.mil.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

ul. Spółdzielców 24

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

261 317 465

wku.lidzbark@ron.mil.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

W OLSZTYNIE

Al. Warszawska 96

10-702 OLSZTYN

261 322 650

wkuolsztyn@ron.mil.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ

W OSTRÓDZIE

ul. Czarnieckiego 28

14-100 OSTRÓDA

261 326 570

wkuostroda@ron.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl