Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Podoficer zawodowy

Procedury powoływania

W korpusie podoficerów zawodowych do zawodowej służby wojskowej powołuje się:

  • żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej,
  • podoficera rezerwy, posiadającego ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.

Żołnierze odbywający służbę wojskową ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej składają pisemny wniosek do komendanta szkoły podoficerskiej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

Osoba ze środowiska cywilnego ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa pisemny wniosek bezpośrednio do komendanta szkoły podoficerskiej.

Średnie uposażenia miesięczne (uposażenie zasadnicze, bez dodatku za długoletnią służbę) wynosi dla kaprala - 3 690 zł.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl