Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Opiekun indywidualny

 

W celu realizacji zadań wynikających z przepisów:

  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
  • Decyzja 463/MON z dnia 16.11.2015r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.
  • Decyzja Sekretarza Stanu Nr 37 z dnia 21 marca w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska.

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ełku utworzone zostało stanowisko OPIEKUNA INDYWIDUALNEGO. Opiekunem Indywidualnym na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Ełku jest pan kpt. Dariusz MIODUSZEWSKI.

kpt. Dariusz MIODUSZEWSKI

tel.: 261 332 222

Dodatkowo można zadawać pytania dotyczące ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

wkuelk@ron.mil.pl

weteran@mon.gov.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl