Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Korzyści NSR

Żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych oferujemy:

 • trwałość stosunku pracy i ochronę pracownika przed zwolnieniem z zakładu pracy w okresie pozostania na przydziale kryzysowym w JW,
 • gwarancję stabilności zawodowej,
 • doliczenie byłym żołnierzom zawodowym czasu czynnej służby wojskowej do podstawy wymiaru czasu służby,
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu w specjalnościach wojskowych wymagających podnoszenie kwalifikacji,
 • w czasie czynnej służby wojskowej - opiekę medyczną i stomatologiczną,
 • uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby lub pełnienia służby przygotowawczej,
 • zwrot kosztów dojazdu żołnierzy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • dodatki motywacyjne,
 • prawo do nagród,
 • bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie,
 • możliwość wyjazdu na misje pokojowe w ramach służby okresowej,
 • możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl