Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt

KONTAKT W SPRAWACH REKONWERSJI

Zespół ds. Polityki Rekonwersyjnej i BHP DSS MON

00-911 Warszawa,

al. Niepodległości 218

tel. 261 845 599; 261 845 512

fax. 261 826 674

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

02-097 Warszawa,

ul. Banacha 2

tel. 261 826 678, 261 826 679

fax. 261 826 674

e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie

10-283 Olsztyn,

al. Warszawska 96

tel. 261 321 836, 261 321 838, 261 321 841, 261 321 845, 261 321 846

fax. 261 321 834

kom. 723 663 272

e-mail: oazolsztyn@ron.mil.pl

Wojskowe Biuro Emerytalne w Olsztynie

10-702 Olsztyn,

al. Warszawska 96

tel. 261 321 533

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

10-283 Olsztyn,

ul. Jagiellońska 53

Specjalistą ds. rozwoju zawodowego jest

Malwina WALAT,

tel. 261 321 848

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku

19-300 Ełk,

ul. Kościuszki 30, bud. nr 17

tel. 261 332 220

e-mail: wkuelk@ron.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl