Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Komisje lekarskie

Komisje lekarskie określają zdolność osób do czynnej służby wojskowej.

Działają one w systemie dwuinstancyjnym:

  • powiatowe komisje lekarskie - jako pierwsza instancja,
  • wojewódzkie komisje lekarskie - stanowiące organa drugiej instancji (odwoławcze).
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl