Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Powoływanie do zawodowej służby wojskowej reguluje:

 • Rozdział 2 Ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (Dz. U. z 2016r. poz. 1726 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej. (Dz. U. z 2015r. poz. 1299)

Stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia do tej służby, po wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do zawodowej służby wojskowej, podpisaniu kontraktu i stawieniu się osoby powołanej do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

 • Korpus oficerów zawodowych
 • Korpus podoficerów zawodowych
 • Korpus szeregowych zawodowych

Kryterium naboru

Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej”.

Zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustala wojskowa komisja lekarska, która wydaje w tej sprawie orzeczenie.

Od kandydatów na żołnierza zawodowego wymagane są następujące cechy osobowości, predysponujące do tego zawodu:

 • odwaga,
 • uczciwość,
 • poczucie odpowiedzialności,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • inicjatywa,
 • wymagalność,
 • lojalność,
 • kultura osobista,
 • opanowanie.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl