Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 INFORMACJE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 ROKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. (Dz. U. z dn. 6 grudnia 2017, poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia 2018r. do 27 kwietnia 2018r. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 15 stycznia 2018r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegają:

 1. Mężczyźni urodzeni w 1999r.
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Osoby urodzone w latach 1997—1998, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. Kobiety urodzone w latach 1994—1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 321).
 5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Lp. Nazwa urzędu Liczba osób Razem

Rocznik
podstawowy

Rocznik
starszy
1. EŁK 563 263 826
2. OLECKO 197 59 256
3. PISZ 396 151 547
RAZEM 1156 473 1629
KOBIETY 36

Kobiety zgłaszają się do kwalifikacji w określonym terminie:

- PKLek Pisz - 06-07.03.2018r.

- PKLek Ełk - 19.03.2018r.

- PKLek Olecko - 23.04.2018r.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA-OLECKO:
siedziba - Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. Kolejowa 32,
czas - od 04.04.2018r. do 24.04.2018r.
przedstawiciel WKU w Ełku - mjr M. GONCIARSKI

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA-PISZ:
siedziba - Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1,
czas - od 05.02.2018r. do 09.03.2018r.
przedstawiciel WKU w Ełku - kpt. D. MIODUSZEWSKI

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA - EŁK:
siedziba - 19-300 Ełk, Bursa Szkolna ul. Sikorskiego 5a,
czas - od 06.02.2018r. do 20.03.2018r.
przedstawiciel WKU w Ełku - mjr M. GONCIARSKI

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl