Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdą Państwo w dziale pomocy na oficjalnej stronie EPUAP:

Do złożenia sprawy drogą elektroniczną do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku wymagany jest Profil Zaufany.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzenia tożsamości obywatela w systemach elektronicznych administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczą bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Pismo ogólne do urzędu

Skargi, wnioski, zapytania do urzedu

Informowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

Powiadomienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

Wnioskowanie o wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem specjalizowanych formularzy w sprawach:

  • ochotniczego zgłoszenia na ćwiczenia wojskowe;
  • wnioskowaniem o powołanie do słuzby przygotowawczej;
  • uzyskania zgody na wyjazd i pobyt za granicą;
  • wnioskowaniem o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby / zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe / pełniącego okresową służbę wojskową.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl