Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Czynności

W RAMACH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WYKONUJE SIĘ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z

 1. Sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 2. Ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 3. Wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
 5. Wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
 6. Przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanych stosunku do służby wojskowej;
 7. Przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

CZYNNOŚCI O KTÓRYCH MOWA NALEŻĄ:

 1. W pkt 1 - do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) albo upoważnionego pracownika urzędu gminy (miasta);
 2. W pkt 2 - do powiatowej komisji lekarskiej;
 3. Pkt 3-7 - do wojskowego komendanta uzupełnień albo jego upoważnionego przedstawiciela.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl