Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

Akty prawne normujące odbywanie ćwiczeń wojskowych

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015r., poz. 827 ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000r., Nr 13 poz. 155).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2010r., Nr 77 poz. 509).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2010r., Nr 87, poz. 561).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. z 2010r., Nr 87, poz. 563).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2010r., Nr 145, poz. 974).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2013r., poz. 299).
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl