Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
26 lipca 2018
Wręczenie patentu oficerskiego
25 lipca 2018 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ełku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia patentu oficerskiego.


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ełku - ppłk mgr inż. Ryszard WIŚNIEWSKI zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27.10.2016r., wręczył patent oficerski dla st. szer. w st. spocz. ks. proboszcza kanonika Andrzeja Adama GAJEWSKIEGO. Wojskowy Komendant Uzupełnień podkreślił zasługi księdza proboszcza dla obronności i Sił Zbrojnych RP i przekazał pamiątkowy ryngraf WKU w Ełku. Następnie mianowany podzielił się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami ze służby wojskowej.

ppor. rez. w st. spocz. ks. proboszcz kanonik Andrzej Adam GAJEWSKI odbył czynną służbę wojskową w latach 1973r.-1975r. w 56 szkolnym batalionie ratownictwa terenowego w Brzegu (klerycka jednostka LWP).

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
Kościuszki 30 bud. 17
19-300 Ełk
tel. 261332200
fax. 261332204
wkuelk@ron.mil.pl